Podaci o putničkoj agenciji

Voditelj poslovnice putničke agencije Cresanka:
Vera Pope

MBS:
040017236

ID kod:
HR-B-51-040017236

Nadležno tijelo:
Državni inspektorat – Turistička inspekcija
Šubićeva 29, 10 000 Zagreb